Wyniki III Naboru w ramach projektu pn. „UJK dla rozwoju biznesu”

W dniu 14.12.2023 r. zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na III nabór na wybór i realizację projektów w ramach realizacji projektu pn. UJK dla rozwoju biznesu Celem konkursu jest wybór projektów do realizacji, które podlegać będą finansowaniu na mocy umowy zawartej pomiędzy UJK a MEiN w ramach Programu Nauka dla społeczeństwa, przeprowadzenie szeregu działań, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym oraz przygotowanie projek...
Więcej

Konsorcjum projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych.

  UWAGA! Nabór wniosków ma charakter warunkowy, tj. dofinansowanie złożonych i pozytywnie ocenionych wniosków będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych na realizację projektu z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Cel: Celem projektu realizowanego przez Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, SPIN-US sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jest przeprowadzenie szeregu działań, które przyczynią si...
Więcej

II nabór wniosków na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 !

Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Lider Konsorcjum), SPIN-US Sp. z o.o. - spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizują projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw...
Więcej

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w ramach II 4.0

Konsorcjum projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 informuje, iż zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych zgłoszonych w I naborze, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. Ocena merytoryczna została dokonana przez Radę Inwestycyjną projektu. Wszystkim zespołom dziękujemy za czas poświęcony na przygotowanie i złożenie wniosków, a zespołom, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną serdecznie gratulujemy! Zespoły, które uzyskały pozy...
Więcej

Wyniki oceny formalnej wniosków na realizację prac przedwdrożeniowych z projektu Inkubator Innowacyjności 4.0

Konsorcjum projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 informuje, iż zakończyła się ocena formalna wniosków o przyznanie wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych zgłoszonych w I naborze. Wszystkim zespołom i zaangażowanym brokerom innowacji dziękujemy za czas poświęcony na przygotowanie i złożenie wniosków. Poniżej lista wniosków ocenionych formalnie. Zespoły z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Numer wniosku Tytuł projektu Ocena formalna UŚ/1/II 4.0/2021 Nowoczesne met...
Więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0” !

Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Lider Konsorcjum), SPIN-US Sp. z o.o. - spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizują projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw...
Więcej

IV konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO już ogłoszony!!!

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  ogłasza IV konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi, a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi. IV Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace ro...
Więcej

Opiniujemy innowacje

Realizujesz projekt w ramach Działania 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020? ✔ Możesz potrzebować opinii o innowacyjności ? ✔ Kadra naukowa UJK służy pomocą ? 👉 Zapytaj, zadzwoń, napisz   Więcej informacji na temat opinii o innowacyjności znajdziesz tu: Opinie o innowacyjności
Więcej

INKUBATOR 2.0 – KONKURS na prace przedwdrożeniowe!

W  związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kolejnej edycji programu Inkubator Innowacyjności 2.0  uruchamiamy nabór na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Zapraszamy Pracowników naukowych, doktorantów i studentów UJK - do składania projektów na realizację prac przedwdrożeniowych! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny ...
Więcej

Innowacyjne rozwiązanie dla producentów nawozów w zaawansowanej fazie opracowania! Zapraszamy producentów nawozów do współpracy przy rozwoju technologii!

Innowacyjne rozwiązanie dla producentów nawozów w zaawansowanej fazie opracowania! Zapraszamy producentów nawozów do współpracy przy rozwoju technologii! Sposób wytwarzania nawozu  zeolitowego z adsorbentem do pochłaniania N-3-chlorofenylokarbaminianu  izopropylu, opracowany przez zespół naukowców z  Instytutu Chemii UJK uznany został przez  Urząd Patentowy za nowość i aktualnie oczekujemy na przyznanie patentu.  Ta innowacyjna technologia o której piszemy poniżej jest gotowa do wdrożenia w ...
Więcej