Ogłoszenie o naborze wniosków w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0” !

Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Lider Konsorcjum), SPIN-US Sp. z o.o. - spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizują projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw...
Więcej

IV konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO już ogłoszony!!!

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  ogłasza IV konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi, a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi. IV Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace ro...
Więcej

Opiniujemy innowacje

Realizujesz projekt w ramach Działania 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020? ✔ Możesz potrzebować opinii o innowacyjności ? ✔ Kadra naukowa UJK służy pomocą ? 👉 Zapytaj, zadzwoń, napisz   Więcej informacji na temat opinii o innowacyjności znajdziesz tu: Opinie o innowacyjności
Więcej

INKUBATOR 2.0 – KONKURS na prace przedwdrożeniowe!

W  związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kolejnej edycji programu Inkubator Innowacyjności 2.0  uruchamiamy nabór na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Zapraszamy Pracowników naukowych, doktorantów i studentów UJK - do składania projektów na realizację prac przedwdrożeniowych! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny ...
Więcej

Innowacyjne rozwiązanie dla producentów nawozów w zaawansowanej fazie opracowania! Zapraszamy producentów nawozów do współpracy przy rozwoju technologii!

Innowacyjne rozwiązanie dla producentów nawozów w zaawansowanej fazie opracowania! Zapraszamy producentów nawozów do współpracy przy rozwoju technologii! Sposób wytwarzania nawozu  zeolitowego z adsorbentem do pochłaniania N-3-chlorofenylokarbaminianu  izopropylu, opracowany przez zespół naukowców z  Instytutu Chemii UJK uznany został przez  Urząd Patentowy za nowość i aktualnie oczekujemy na przyznanie patentu.  Ta innowacyjna technologia o której piszemy poniżej jest gotowa do wdrożenia w ...
Więcej

Ulgi podatkowe na działalność B+R!

Przypominamy! Począwszy od rocznych rozliczeń PIT za 2016 rok wydatki na działalność badawczo-rozwojową poniesione przez przedsiębiorców mogą w określonych warunkach być odliczane od dochodu i stanowić ulgę podatkową. Prawo do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową tzw. ulgi B+R posiadają: ➡  podatnicy opłacający podatek według skali podatkowej, rozliczający się na deklaracji PIT-36 oraz ➡  podatnicy opłacający podatek według 19% stawki podatkowej, rozliczaj...
Więcej

W sieci z przemysłem

Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest pierwszą uczelnią, która podpisała umowę o współpracy naukowo – badawczej z Siecią Badawczą Łukasiewicz. Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała 1 kwietnia. W skład sieci wchodzi 38 instytutów, które zajmą się komercjalizacją badań. W Kielcach porozumienie podpisali przedstawiciele Instytutu Biopolimerów i  Włókien Chemicznych w Łodzi oraz łódzkiego Instytutu Przemysłu Skórzanego. – Uniwersytet jest miejscem, w którym nie tylko uprawia się nauki w obszarze ...
Więcej

Wielkie Problemy Geriatryczne w centrum uwagi

Zespół badawczy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kierunkiem profesora Marka Żaka realizuje innowacyjny projekt pt. Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej kompleksowej usługi diagnostyczno-profilaktyczno-leczniczo-opiekuńczej dotyczącej Wielkich Problemów Geriatrycznych (WPG). W pierwszym etapie realizacji projektu przygotowano opracowanie warstwy merytorycznej usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej Wielkich Problemów Geriatrycznych (WPG),  przedstawiono innowacyjne rozwiąz...
Więcej

PACTT-owaliśmy w Gdańsku

Kwiecień otworzyliśmy uczestnictwem w  Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii i Porozumienia Spółek Celowych w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia było Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej. Podczas konferencji w dniach 1-3 kwietnia br. przedstawiciele z  59-ciu jednostek zajmujących się transferem technologii dzieliło się swoimi doświadczeniami. Mieliśmy przyjemność wysłuchać interesujących prezentacji dotyczących doświadczeń w zakresie: ...
Więcej