Ulgi podatkowe na działalność B+R!

Przypominamy! Począwszy od rocznych rozliczeń PIT za 2016 rok wydatki na działalność badawczo-rozwojową poniesione przez przedsiębiorców mogą w określonych warunkach być odliczane od dochodu i stanowić ulgę podatkową. Prawo do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową tzw. ulgi B+R posiadają: ➡  podatnicy opłacający podatek według skali podatkowej, rozliczający się na deklaracji PIT-36 oraz ➡  podatnicy opłacający podatek według 19% stawki podatkowej, rozliczaj...
Więcej

W sieci z przemysłem

Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest pierwszą uczelnią, która podpisała umowę o współpracy naukowo – badawczej z Siecią Badawczą Łukasiewicz. Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała 1 kwietnia. W skład sieci wchodzi 38 instytutów, które zajmą się komercjalizacją badań. W Kielcach porozumienie podpisali przedstawiciele Instytutu Biopolimerów i  Włókien Chemicznych w Łodzi oraz łódzkiego Instytutu Przemysłu Skórzanego. – Uniwersytet jest miejscem, w którym nie tylko uprawia się nauki w obszarze ...
Więcej

Wielkie Problemy Geriatryczne w centrum uwagi

Zespół badawczy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kierunkiem profesora Marka Żaka realizuje innowacyjny projekt pt. Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej kompleksowej usługi diagnostyczno-profilaktyczno-leczniczo-opiekuńczej dotyczącej Wielkich Problemów Geriatrycznych (WPG). W pierwszym etapie realizacji projektu przygotowano opracowanie warstwy merytorycznej usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej Wielkich Problemów Geriatrycznych (WPG),  przedstawiono innowacyjne rozwiąz...
Więcej

PACTT-owaliśmy w Gdańsku

Kwiecień otworzyliśmy uczestnictwem w  Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii i Porozumienia Spółek Celowych w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia było Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej. Podczas konferencji w dniach 1-3 kwietnia br. przedstawiciele z  59-ciu jednostek zajmujących się transferem technologii dzieliło się swoimi doświadczeniami. Mieliśmy przyjemność wysłuchać interesujących prezentacji dotyczących doświadczeń w zakresie: ...
Więcej

MAMY Inkubator 2.0!

2 kwietnia 2019 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę rankingową programu Inkubator Innowacyjności 2.0. /http://www.bip.nauka.gov.pl/inkubator-innowacyjnosci-2-0/sporzadzenie-listy-rankingowej-wnioskodawcow-w-programie-inkubator-innowacyjnosci-2-0-zatwierdzonej-przez-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego.html/ Nasz projekt realizowany przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Spółka celowa SPIN-UŚ Sp. z o.o. i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielca...
Więcej

EduLAB Meetups na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

Startup Academy i akcelerator eduLAB organizują cykl 25 bezpłatnych warsztatów pn. EduLAB Meetups w 8 różnych miastach Polski, które stanowią niepowtarzalną okazja na zdobycie wiedzy o branży edtech i dual use! Spotkania skierowane są do przedstawicieli uczelni wyższych, czyli wykładowców, pracowników naukowych i studentów, którzy myślą nad komercjalizacją stworzonych przez siebie rozwiązań oraz rozpoczęciem przygody z własnym biznesem. Współorganizatorami spotkania na UJK jest Dział Inno...
Więcej

KONKURS NA PROPOZYCJE PRAC PRZEDWDROŻENIOWYCH – Inkubator Innowacyjności 2.0

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu Inkubator Innowacyjności 2.0 i złożeniem wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Spółka celowa SPIN-UŚ Sp. z o.o. i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, serdecznie zapraszamy do składania propozycji projektów dotyczących realizacji prac przedwdrożeniowych. Wzór formularza zgłoszeniowego do pobrania Formularze zgłoszeń można składać w formie papierowej lub w for...
Więcej

Środowisko pod lupą naukowców

Laboratorium Analityki Środowiskowej  Zakładu Geochemii i Ochrony Środowiska UJK  zaprasza do współpracy komercyjnej w zakresie: Oznaczenia metali ciężkich w wodach, ściekach, glebach, osadach, skałach i materiałach biologicznych na potrzeby oceny jakości środowiska. Badania interakcji geochemicznych (w tym potencjalnie toksycznych pierwiastków śladowych) w różnych biotycznych i abiotycznych elementach środowiska przyrodniczego oraz ich wpływu na stan zdrowotny organizmów żywych i człow...
Więcej

Badania z rentgenowską precyzją

Laboratorium Metod Rentgenowskich (LMR),  wyodrębnione z Laboratorium Spektrometrii Rentgenowskiej, jest samodzielną jednostką naukowo-badawczą Instytutu Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, świadczącą szereg usług komercyjnych stojących na styku świata nauki z obszarem innowacyjnego biznesu wykorzystującego nowe technologie. W Laboratorium Metod Rentgenowskich do analizy składu i struktury materii wykorzystywane są techniki badawcze bazujące na pomiarze efektów towarzyszących oddział...
Więcej