Kontakt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dział Innowacji i Transferu Technologii
ul. Żeromskiego 5,
25-369 Kielce

e-mail: diitt@ujk.edu.pl

mgr Monika Mazurkiewicz – kierownik działu (pok. 107 a)
tel. 41 349 72 83 e-mail:monika.mazurkiewicz@ujk.edu.pl

mgr Izabela Zielińska – specjalista ds. komercjalizacji (pok. 107)
tel. 41 349 70 81, e-mail: izabela.zielinska@ujk.edu.pl