Wyniki oceny formalnej wniosków na realizację prac przedwdrożeniowych z projektu Inkubator Innowacyjności 4.0

Konsorcjum projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 informuje, iż zakończyła się ocena formalna wniosków o przyznanie wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych zgłoszonych w I naborze.

Wszystkim zespołom i zaangażowanym brokerom innowacji dziękujemy za czas poświęcony na przygotowanie i złożenie wniosków.

Poniżej lista wniosków ocenionych formalnie.

Zespoły z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

Numer wniosku Tytuł projektu Ocena formalna
UŚ/1/II 4.0/2021 Nowoczesne metody otrzymywania ultra-czystych biodegradowalnych  i biokompatybilnych materiałów polimerowych o zróżnicowanej topologii zawierających segmenty poli(γ-butyrolaktonu). Ocena ich użytkowalności do celów biomedycznych. pozytywna
UŚ/2/II 4.0/2021 Inteligentne oprogramowanie pomocne optometryście w diagnostyce zmian patologicznych oka, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wywołanych cukrzycą. pozytywna
UŚ/3/II 4.0/2021 Opracowanie techniki wypieku pieczywa z kiełkujących ziarniaków jęczmienia zwyczajnego pozytywna
UŚ/4/II 4.0/2021 Ocena cech agronomicznych linii jęczmienia ‘Speedy’ wykazującej przyśpieszone dojrzewanie oraz identyfikacja genu odpowiedzialnego za fenotyp tej linii. pozytywna
UŚ/5/II 4.0/2021 Zastosowanie szczepów bakterii endofitycznych w ochronie przed grzybowymi patogenami rzepaku w hodowlach wazonowych pozytywna
UŚ/6/II 4.0/2021 Wykorzystanie procesów biomineralizacji w unieruchamianiu zanieczyszczeń wody na przykładzie farmaceutyków pozytywna
UŚ/7/II 4.0/2021 Konstrukcja prototypu manualnego uchwytu obrotowego na stoliki do SEM wraz z adapterami. pozytywna
UŚ/8/II 4.0/2021 InnoGen: Aplikacja wspierająca tworzenie odpowiedzialnych innowacji pozytywna
UŚ/9/II 4.0/2021 Wirtualny asystent – aplikacja dla maturzystów negatywna
UŚ/10/II 4.0/2021 Platforma internetowa – crowdfunding społeczny dla jednostek edukacyjnych negatywna
UŚ/11/II 4.0/2021 Fotostabilne luminescencyjne sensory molekularne do wyznaczania parametrów termodynamicznych i badania kinetyki procesów w makroskali i szerokim zakresie ciśnień. pozytywna
UŚ/12/II 4.0/2021 Transistorsandmore.com. System informatyczny do automatycznego zarządzania zespołem pozytywna
UŚ/13/II 4.0/2021 Mikrobiologiczne usuwanie pirytu z kruszyw budowlanych pozytywna
UŚ/14/II 4.0/2021 Wpływ przeobrażenia materii mineralnej na jakość wysokotemperaturowych materiałów grafitowo-węglowych pozytywna
UŚ/15/II 4.0/2021 Przygotowanie do obrotu konsumenckiego płynu dezynfekującego opartego na związkach betuliny. pozytywna
UŚ/16/II 4.0/2021 Przygotowanie do wdrożenia samopompującego namiotu barierowo – oddechowego. negatywna
UŚ/17/II 4.0/2021 Programowalny system do wibroterapii z wykorzystaniem wysokich technologii pozytywna

 

Zespoły z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

 

Numer wniosku Tytuł projektu Ocena formalna
UJK/01/II 4.0/2021 Modyfikacja metody napawania laserowego stosowanej do produkcji powłok ochronnych pozytywna
UJK/02/II 4.0/2021 Kompozyty mineralno-węglowe do usuwania związków organicznych z wody pitnej i ze ścieków metodami adsorpcyjnymi pozytywna
UJK/03/II 4.0/2021 Ekstrakcyjne wydzielanie tymolu i karwakrolu z materiału roślinnego oraz opracowanie nowej woltamperometrycznej procedury ich oznaczania pozytywna
UJK/04/II 4.0/2021 Opracowanie metody analizy polibromowanych dibenzodioksyn negatywna
UJK/05/II 4.0/2021 „Świat emocji” – gra pamięciowa dla dzieci niewidomych i słabowidzących pozytywna
UJK/06/II 4.0/2021 Wirtualny Nawigator Przedsiębiorcy wirtualny przewodnik po ekosystemie przedsiębiorczym – vr Entrepreneurship Ecosystem Navigator – vrEEN pozytywna

 

Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną zostały skierowane do oceny merytorycznej, która zostanie dokonana przez Radę Inwestycyjną.