Inkubator Innowacyjności +

„Inkubator Innowacyjności+” to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierający proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych. Zakłada on wsparcie podmiotów prowadzących działalność w zakresie komercjalizacji badań, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach rozpoczął realizację projektu w ramach konsorcjum:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) – LIDER

 

 

  • SPIN-US Sp. z o.o. (spółka celowa UŚ) – partner

 

 

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) – partner

 

 

Okres realizacji projektu: luty 2017 – styczeń 2019 – PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY Z SUKCESEM :-)

Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie szeregu działań, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, przygotowanie projektów komercjalizacji dla prowadzonych badań naukowych oraz przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych dla projektów, które zostaną następnie skomercjalizowane. Jednym z zadań jest również zarządzanie portfelem technologii, obejmujące między innymi prowadzenie analiz dotyczących wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod kątem ich użyteczności, a także potrzeb rynku, co ma służyć wyborowi tematów badań. W ramach projektu przewidziana jest również działalność brokerów innowacji odpowiadających za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym w określonych obszarach wiedzy.

Współpraca w ramach konsorcjum pozwoli na wymianę doświadczeń w procesie komercjalizacji oraz „usieciowienie” międzyuczelnianych zespołów badawczych

Obecnie trwa nabór zgłoszeń projektów bądź technologii stworzonych w oparciu o wyniki prac badawczych i rozwojowych, które nie zostały dotychczas skomercjalizowane.

 

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW:

NABÓR 1 – 01.06.2017 – 23.07.2017

NABÓR 2 – 24.07.2017 – 31.09.2017

NABÓR 3 – 01.10.2017 – 30.11.2017

NABÓR 4 – 01.12.2017 – 30.03.2018

 

Gorąco zachęcamy do kontaktu!

  • PUNKT KONSULTACYJNY dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w każdy czwartek w godz. 10.30 – 15.30 , KIOSK PRAWY Budynku G
  • PUNKT KONSULTACYJNY dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w każdy piątek w godz. 10.30 – 15.30 , pok. 3-10 , III piętro.

W pozostałe dni tygodnia jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem:
Dział Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel.: 48 41 349 72 83,
tel.: 48 41 349 73 34,
tel.: 48 41 349 70 81

Monika Mazurkiewicz, tel. 41 349 72 83, monika.mazurkiewicz@ujk.edu.pl

Anna Depczyńska, tel. 41 349 73 34, anna.depczynska@ujk.edu.pl

Izabela Zielińska, tel. 41 349 70 81, izabela.zielinska@ujk.edu.pl