INKUBATOR 2.0 – KONKURS na prace przedwdrożeniowe!

W  związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kolejnej edycji programu Inkubator Innowacyjności 2.0  uruchamiamy nabór na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Zapraszamy Pracowników naukowych, doktorantów i studentów UJKdo składania projektów na realizację prac przedwdrożeniowych!

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny do pobraniazal_1_formularz_zgloszeniowy_2.0

Formularze można składać w formie elektronicznej lub papierowej do dnia 31.05.2019 r. na adres e-mail: diitt@ujk.edu.pl

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  Dział Innowacji i Transferu Technologii

Rektorat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, pok. 107 (II piętro)

tel. 41/349-72-83, 41 349-70-81, e-mail: diitt@ujk.edu.pl

 

Podobnie jak w poprzednim konkursie, decyzję o przyznaniu środków na realizację prac przedwdrożeniowych zatwierdzi Rada Inwestycyjna składająca się z przedstawicieli środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych.