Wyniki III Naboru w ramach projektu pn. „UJK dla rozwoju biznesu”

W dniu 14.12.2023 r. zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na III nabór na wybór i realizację projektów w ramach realizacji projektu
pn. UJK dla rozwoju biznesu

Celem konkursu jest wybór projektów do realizacji, które podlegać będą finansowaniu na mocy umowy zawartej pomiędzy UJK a MEiN w ramach Programu Nauka dla społeczeństwa, przeprowadzenie szeregu działań, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym oraz przygotowanie projektów w celu ich komercjalizacji.

W ramach naboru III wpłynęło 9 wniosków.

W tabelach przedstawiono wyniki oceny formalnej oraz merytorycznej.

Tabela 1 Lista wniosków ocenionych w zakresie oceny formalnej

NR Nazwa projektu Ocena formalna
1/III/2023 Opracowanie metody wytwarzania materiałów z odpadów przetwórstwa owocowo-warzywnego do absorpcji par paliw węglowodorowych z powietrza pozytywna
2/III/2023 Opracowanie nanomateriału na bazie nanowłókien zmodyfikowanymi białkami antybakteryjnymi pozytywna
3/III/2023 Potencjał edukacyjny robota społecznego EMYS-a – nowatorskiego środka dydaktycznego, zaprojektowanego do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym pozytywna
4/III/2023 Urządzenie do badania trwałości cieczy elektroreologicznej stosowanej jako ciecz robocza w podzespołach hydraulicznych pozytywna
5/III/2023 Opracowanie ekologicznej cieczy elektroeologicznej przeznaczonej do zastosowania w podzespołach hydraulicznych pozytywna
6/III/2023 Opracowanie geometrycznej struktury implantu celem dostosowania sztywności implantu do sztywności kości pozytywna
7/III/2023 Opracowanie specjalistycznej linii dermokosmetyków uzdrowiskowych na bazie kompleksu roślinno-borowinowo-WSSS (woda siarczkowo-siarkowodorowa słona) pozytywna
8/III/2023 Model biznesu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.: zastosowanie podejścia konfiguracyjnego zasobów firmy pozytywna
9/III/2023 Opracowanie narzędzia badawczego niezbędnego do wdrożenia nowej usługi dla aptek w zakresie świadczenia opieki farmaceutycznej pozytywna

Tabela 2 Lista wniosków ocenionych w zakresie oceny merytorycznej

NR Nazwa projektu Ocena merytoryczna
1/III/2023 Opracowanie metody wytwarzania materiałów z odpadów przetwórstwa owocowo-warzywnego do absorpcji par paliw węglowodorowych z powietrza zakwalifikowany do finansowania
2/III/2023 Opracowanie nanomateriału na bazie nanowłókien zmodyfikowanymi białkami antybakteryjnymi zakwalifikowany do finansowania
3/III/2023 Potencjał edukacyjny robota społecznego EMYS-a – nowatorskiego środka dydaktycznego, zaprojektowanego do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym zakwalifikowany do finansowania
4/III/2023 Urządzenie do badania trwałości cieczy elektroreologicznej stosowanej jako ciecz robocza w podzespołach hydraulicznych zakwalifikowany do finansowania
5/III/2023 Opracowanie ekologicznej cieczy elektroeologicznej przeznaczonej do zastosowania w podzespołach hydraulicznych zakwalifikowany do finansowania
6/III/2023 Opracowanie geometrycznej struktury implantu celem dostosowania sztywności implantu do sztywności kości zakwalifikowany na listę rezerwową
7/III/2023 Opracowanie specjalistycznej linii dermokosmetyków uzdrowiskowych na bazie kompleksu roślinno-borowinowo-WSSS (woda siarczkowo-siarkowodorowa słona) zakwalifikowany do finansowania
8/III/2023 Model biznesu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.: zastosowanie podejścia konfiguracyjnego zasobów firmy zakwalifikowany do finansowania
9/III/2023 Opracowanie narzędzia badawczego niezbędnego do wdrożenia nowej usługi dla aptek w zakresie świadczenia opieki farmaceutycznej zakwalifikowany na listę rezerwową

PROJEKT  FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU „NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA”