Inkubator Innowacyjności 2.0

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę rankingową programu Inkubator Innowacyjności 2.0. i nasz wspólny projekt, realizowany w konsorcjum z Uniwersytetem Śląskim oraz spółką celową SPIN-US  został pozytywnie oceniony merytorycznie. Jesteśmy na etapie oczekiwania na podpisanie przed Lidera projektu (UŚ) umowy z MNISW.

Więcej informacji pojawi się wkrótce, ale już teraz zapraszamy do składania propozycji prac przedwdrożeniowych! Formularze dostępne na https://diitt.ujk.edu.pl/konkurs-na-propozycje-prac-przedwdrozeniowych-inkubator-innowacyjnosci-2-0/

Regulamin II 2.0 new

Program finansowany jest ze środków projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).