MAMY Inkubator 2.0!

2 kwietnia 2019 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę rankingową programu Inkubator Innowacyjności 2.0. /http://www.bip.nauka.gov.pl/inkubator-innowacyjnosci-2-0/sporzadzenie-listy-rankingowej-wnioskodawcow-w-programie-inkubator-innowacyjnosci-2-0-zatwierdzonej-przez-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego.html/

Nasz projekt realizowany przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Spółka celowa SPIN-UŚ Sp. z o.o. i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, został pozytywnie oceniony merytorycznie a więc otrzymamy dofinansowanie. Po podpisaniu umowy na realizację rozpoczniemy działania projektowe.

Już teraz zapraszamy do składania propozycji prac przedwdrożeniowych! Formularze dostępne na https://diitt.ujk.edu.pl/konkurs-na-propozycje-prac-przedwdrozeniowych-inkubator-innowacyjnosci-2-0/

Program finansowany jest ze środków projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).