PACTT-owaliśmy w Gdańsku

Kwiecień otworzyliśmy uczestnictwem w  Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii i Porozumienia Spółek Celowych w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia było Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej.

Podczas konferencji w dniach 1-3 kwietnia br. przedstawiciele z  59-ciu jednostek zajmujących się transferem technologii dzieliło się swoimi doświadczeniami.

Mieliśmy przyjemność wysłuchać interesujących prezentacji dotyczących doświadczeń w zakresie:

  • promocji potencjału naukowo-wdrożeniowego,
  • kreowania podaży przez uczelniane Centra Transferu Technologii i Spółki Celowe,
  • Platformy MOST Wiedzy,
  • Tworzenia interdyscyplinarnych zespołów i ofert,
  • zasad wykorzystania infrastruktury uczelni do celów komercyjnych w różnych ośrodkach,
  • uczestniczyć w sesji dobrych praktyk.

 

 

Jak zawsze podczas PACTT, na panelach, w kuluarach, podczas spotkań integracyjnych dzielimy się dobrymi praktykami w komercjalizacji wiedzy i technologii.

W agendzie również znalazło się podsumowanie programu Inkubator Innowacyjności + oraz informacje o jego kolejnej edycji inkubatora 2.0, które przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Pan Andrzej Kurkiewicz z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.