KONKURS NA PROPOZYCJE PRAC PRZEDWDROŻENIOWYCH – Inkubator Innowacyjności 2.0

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu Inkubator Innowacyjności 2.0 i złożeniem wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Spółka celowa SPIN-UŚ Sp. z o.o. i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, serdecznie zapraszamy do składania propozycji projektów dotyczących realizacji prac przedwdrożeniowych.

Wzór formularza zgłoszeniowego do pobrania

Formularze zgłoszeń można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej (podpisany skan) do dnia 12.04.2019 r.

pobierz formularz

Rektorat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dział Innowacji i Transferu Technologii

Żeromskiego 5, Kielce, I piętro, pok. 107 lub * diitt@ujk.edu.pl

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Dział Innowacji i Transferu Technologii, 41 349 7283, 41 349 7334, 41 349 7081, : diitt@ujk.edu.pl

 

Zgodnie z wymogami programu decyzję o przyznaniu środków na realizację prac przedwdrożeniowych zatwierdzi Rada Inwestycyjna (RI) składająca się z przedstawicieli środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych.

Realizacja prac przedwdrożeniowych jest uwarunkowana pozytywną decyzją MNiSW o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu Inkubator Innowacyjności 2.0.

___________________________________________________

Program finansowany jest ze środków projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).