Badania w Certyfikowanym Laboratorium Metod Rentgenowskich

Laboratorium Metod Rentgenowskich (LMR) jest samodzielną jednostką naukowo-badawczą Instytutu Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK).


Oferta LMR – USŁUGI BADAWCZE :

  • określanie składu pierwiastkowego różnorodnych materiałów (TXRF, WDXRF) na poziomie ppb/ppm,
  • określanie składu fazowego substancji krystalicznych (XRD),
  • badanie z mikronową rozdzielczością struktury wewnętrznej obiektów (mikroCT), czy też określanie własności nano-warstw powierzchniowych (XRR).

Laboratorium uzyskało akredytację PCA w dniu 28.09.2016 roku LMR uzyskało akredytację! Zakres akredytacji obejmuje analizę pierwastkową wody i ścieków oczyszczonych metodą TXRF oraz gleby metodą WDXRF.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub kontakt z pracownikami Działu Innowacji i Transferu Technologii,
tel. (41)349-72-83, 349-73-34, 349-70-81.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty laboratorium znajdą Państwo na oficjalnej stronie:
www.ujk.edu.pl/lmr